2nd Stakeholder Engagement Workshop, NMP-REG

30 martie 2017
Universitatea Politehnica din București

Universitatea Politehnica din București a găzduit în data de 30 martie 2017 evenimentul 2nd Stakeholder Engagement Workshop, NMP-REG.

Evenimentul a fost organizat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) și Universitatea Politehnica din București, parteneri în proiectul NMP-REG: Delivering Nanotechnologies, advanced Materials and Production to REGional manufacturing, finanțat din programul de cooperare interregionala INTERREG EUROPE.

Reunind participanți reprezentativi ai celor mai importante instituții din mediul universitar, de cercetare, inovare și industrie din regiunea Bucuresti-Ilfov implicați în domeniul nanotehnologiilor și nanomaterialelor, evenimentul s-a concentrat pe aspectele privind transferul de inovare dinspre sectorul de cercetare avansată, care există în regiune pe domeniul nanotehnologiilor și materialelor avansate, către sectorul comercial și identificarea potențialelor aplicatii industriale de interes pentru companiile din regiunea Bucuresti-Ilfov.

Participanții au reliefat importanța strategică a domeniului nanotehnologiilor și materialelor avansate, precum și potentialul mare de dezvoltare a unor noi produse industriale inteligente (dispozitive medicale, textile, senzori, circuite integrate, electrocasnice, echipamente de protectie și monitorizare), dar și faptul că se impune îmbunătățirea politicilor regionale privind transferul tehnologic din zona de cercetare către mediul privat.

NMP-REG, proiect de cooperare interregională finanțat prin programul INTERREG EUROPE, are ca obiective majore îmbunătățirea performanței politicilor regionale în domeniile nanotehnologiilor, materialelor avansate și sistemelor de producție; facilitarea accesului sectorului industrial la nanotehnologii, materiale avansate și sisteme de producție.

Mai multe informații despre proiect puteți afla accesând pagina web: http://www.interregeurope.eu/nmp-reg/ sau scriindu-ne la adresele antoniac.iulian@gmail.com, raluca.saftescu@uefiscdi.ro, elena.simion@uefiscdi.ro.